توضیحات

سیم مخصوص ساخت کویل دستی
گیج : 28
اندازه روی حلقه : 15 فوت